Click here to edit subtitle

Kinderdagopvang Rupsje Nooitgenoeg

De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid van Het Rupsje zijn:


1.Alles Kids: Wij zorgen er voor, dat de kinderen het

naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een

plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken;

2. Samen en Alleen: Wij gebruiken de groepsdynamiek

om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor

ieder individueel kind echt te leren kennen;

3. Geborgenheid en Veiligheid: Wij zorgen er voor,

dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd,

gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

4. Ontwikkeling naar Zelfstandigheid: Wij motiveren

en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en

sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze,

in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

5. Normen en Waarden: Wij stellen de kinderen in

de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur

van onze samenleving, eigen te maken;


Het volledige pedagogisch beleidsplan ligt ten inzage op het kindercentrum, vraag hier naar.