Click here to edit subtitle

Tarieven Buitenschoolse opvang Rupsje Nooitgenoeg 2019

Buitenschoolse opvang: € 5,95 per uur

Flex contract ( minder dan 10 uur per maand): € 6,69 per uur.

Avond opvang vanaf 18 uur: € 6,40 per uur

Weekend opvang: € 7,50 per uur


Tarieven gelden ook in school vakantie's


Genoemde uur prijzen zijn bruto bedragen. Afhankelijk van uw inkomen zal de netto prijs vele malen lager uitvallen.

Als u een proefberekening wil maken kunt u op de link klikken hiernaast. U ziet dan precies wat u aan kinderopvang toeslag zult ontvangen.

 Inkomens afhandelijke ouderbijdrage 2017
 
 uur prijs is € 5,95
  Eigen bijdrage 1e kind 
2016                                   2017
  Eigen bijdrage 2e kind 
2016                         2017
inkomen lager dan
 -
 € 18.485
 € 0,54                                € 0,36
 € 0,39                    € 0,30
 € 25.870
 tot 
 € 27.096
 € 0,92                                € 0,48
 € 0,41                    € 0,32
 € 35.040
 tot
 € 36.394
 € 1,26                                € 0,83
 € 0,52                    € 0,36
 € 44.539
 tot
 € 45.895
 € 1,67                                € 1,18
 € 0,64                    € 0,36
 € 59.013
 tot
 € 61.919
 € 2,37                                € 1,81
 € 0,84                    € 0,47
 € 79.374
 tot
 € 82.281
 € 3,49                                € 2,95
 € 1,07                    € 0,71
 € 99.999
 tot
 € 102.976
 € 4,76                                € 3,97
 € 1,47                    € 0,94

Geen recht op kinderopvang toeslag? Wel naar de BSO?!
Bij rupsje kan dat. Voor meer info kunt u contact opnemen.

Kinderopvangtoeslag 

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.
Ouders sluiten een overeenkomst met het kindercentrum en betalen zelf de factuur. De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst.

U kunt bij Rupsje kiezen of u het geld zelf wilt ontvangen, of dat u het direct naar Kindercentrum Rupsje nooitgenoeg laat overmaken. Het voordeel van de laatst genoemde mogelijkheid is dat u dan van Kindercentrum Rupsje nooitgenoeg een maandelijkse nota ontvangt waarop u alleen uw eigen deel moet betalen. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier voor kinderopvangtoeslag.