Click here to edit subtitle

Tussen-schoolse opvang Rupsje nooitgenoeg

U kunt 4 dagen per week gebruik maken van tussen-schoolse opvang.

Wij halen de kinderen om 12.00 uur op van school en lopen dan gezamenlijk terug naar het rupsje.

Daar wordt gezamenlijk een lunch gegeten, u hoeft dus geen boterhammen mee te geven.

Op woensdag middag eten we altijd iets extra bij de lunch.


De volledige lunch zit bij de uur-prijs inbegrepen.


Na de maaltijd worden de kinderen terug gebracht naar school.