Click here to edit subtitle

Voorschoolse opvang Rupsje nooitgenoeg

U kunt 5 dagen per week gebruik maken van voorschoolse opvang.

Kinderen die voor 7.30 uur gebracht worden, kunnen gebruik maken van een ontbijt.

Dit zit in de uur-prijs inbegrepen. Gelieve aan te geven of u hiervan gebruik wil maken.

De kinderen worden om 8.30 te voet naar school gebracht. De leidster blijft aanwezig op school tot de bel is gegaan.