Click here to edit subtitle

Werkwijze peuterspeelzaal

Op de Peuterspeelzaal wordt gewerkt aan VVE ( voor en vroegschoolse educatie).

Wij maken daarvoor gebruik van de methode van UK en PUK.


Onze locatie is een erkende locatie voor VVE. We zijn erkend door de gemeente Terneuzen en worden ook regelmatig onderworpen aan een inspectie van de GGD.


Door deze erkenning is het mogelijk om als ouders subsidie aan te vragen bij de gemeente indien u geen recht hebt op kinderopvang toeslag.

Neem gerust contact op indien u vragen heeft.